Jan de Wildt tijdens opening

Waarom wordt oude kaas geprezen om zijn pittige smaak?
Waarom is vele jaren gestookte whiskey beter dan jongere jaargangen?
Waarom is een wijn, die jaren op het vat heeft gerijpt volwaardiger dan Beaujolais primeur?
Terwijl kaas, whiskey en wijn in waarde toenemen naarmate de jaren vorderen, worden ouderen gekwalificeerd als mensen waar het beste wel van af is. Ze hebben hun tijd gehad, missen de aansluiting met de maatschappelijke ontwikkeling.
Toch hebben senioren een unieke kwaliteit, iets dat zij alleen bezitten en dat is levenservaring.
Levenservaring is een soort rustend, slapend maatschappelijk kapitaal, dat helaas te weinig wordt benut.
In onze cultuur is het het adagium “jong en vernieuwend” zo overheersend geworden dat ervaring een vluchtig bezit lijkt te worden. De snelheid van de ontwikkelingen verdraagt zich niet met met de rust die nodig is voor zelfreflectie en zelfonderzoek.
Onderzoek heeft aangetoond, dat we sinds 1950 50 procent sneller zijn gaan praten en 10 procent sneller zijn gaan lopen.
Het lijkt letterlijk en figuurlijk niet bij te benen.

Wat betekent levenservaring nog in de moderne ratrace?
De seniorenkring Wijk aan Zee is het levende bewijs van de intrinsieke waarde van levenservaring.
Toen we nu al bijna 10 jaar geleden begonnen met de uitwisseling van levensverhalen en levenservaring, konden we niet bevroeden dat we ruim dertig weken per jaar, twee uur per week enthousiast en zinvol van gedachten zouden kunnen wisselen over ons leven.
Nu zult u misschien denken: ach ja, oudjes die gezellig met elkaar praten over vroeger, zo gaat dat: oudere mensen praten nu eenmaal graag over vroeger met de verholen conclusie dat alles vroeger beter was.
Maar als die gedachte u bekruipt zou u toch eens mee moeten luisteren bij een van de bijeenkomsten van de seniorenkring.
Wat een rijkdom en wat een zegen voor de geestelijke volksgezondheid om te kunnen reflecteren over het leven, dat nog steeds de belangrijkste leerschool is.
Het is waardevol te ontdekken, dat niet een uitgebreid CV voorwaarde is voor de volheid van het leven, maar dat heel andere, diepere lagen in het mensenbestaan zijn die uiteindelijk bepalend zijn.
Praten over het leven zorgt er ook voor, dat je betrokken blijft bij wat er in de omgeving gebeurt.
Leden van onze kring staan midden in het leven. Ze zijn koster, zingen in een koor, verzorgen kerkdiensten, organiseren de verspreiding van bladen, bezoeken zieken, helpen bij belastingaangifte, bemensen het Toeristisch Informatiepunt, zijn bestuurslid van een ouderenbond, naast mantelzorg en kinderoppas.
Kortom: senioren als cement, als ruggegraat van de gemeenschap.

Een andere kijk op ouderdom, een herwaardering van de laatste levensfase, die al te zeer wordt geassocieerd met zorg en problemen. Dat is de doelstelling van deze tentoonstelling en het project “Kroon op je leven” , dat gegroeid is vanuit de Seniorenrking, die een van vele loten is aan de stam van de Stichting Cultureel Dorp van Europa.
Deze opening is daarom voor ons een moment van trots: Rimpels niet om glad te strijken maar om ze te koesteren als symbool van een werkelijk doorleefd bestaan.

Een van de grote verworvenheden als je ouder word, is het vermogen om te kunnen relativeren. Dat is een mooi woord, meestal uitgelegd als het zien van de betrekkelijkheid der dingen. Maar er zit ook het woord “relatie”in, en zo is relativeren ook het vermogen om verbindingen, relaties tussen ontwikkelingen te zien.

Betrekkelijkheid blijft natuurlijk een mooi begrip en zo moeten we ook ons eigen trotse seniorenbestaan kunnen relativeren.
Ik wil daarom eindigen met een tekst van de cabarettier Jeroen van Merwijk, die over “oud” het volgende schreef

OUD
(Van Jeroen van Merwijk)

Niet alle oud is even oud
De klei waarmee men huizen bouwt
was in het Pleistoceen nog hout
Dat is pas oud

Niet wat de mensheid heefrt gemaakt is oud
Geen brug is oud, geen kerk is oud
Niets is een kwart zo oud als goud
Goud is pas oud

Geen boek, geen schilderij is oud
Geen alleroudste mens is oud
Het water en het zout zijn oud
De zee is oud

De weg naar Rome is niet oud
Geen stad, geen platteland is oud
De lucht is oud, het regenwoud
Het regenwoud is oud

Pas als wij water zijn en zout
en lucht en goud en regenwoud
de klei waarvan men huizen bouwt,
dan zijn wij oud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>