Wat doet Cultureel Dorp

In de zeventiger jaren leek het dorp Wijk aan Zee van de aardbodem te zullen verdwijnen. Hotels werden afgebroken, horecabedrijven waren voor weinig te koop.
Het burgerinitiatief Cultureel Dorp van Europa dat in 1999 is begonnen heeft daar definitief een eind aan gemaakt. Het dorp staat nu bekend als inspirerend, als een plek waar van alles gebeurt en dat een magneetwerking heeft.

Wijk aan Zee is het centrum van een internationaal netwerk Cultural Village of Europe dat staat voor de vitaliteit van dorpen in het algemeen. Sinds 1999 hebben zich elf dorpen uit elf landen samen in dit netwerk met elkaar verbonden. Zij hebben sinds 1999 veel samen gedaan en profiteren van de mogelijkheden die Europa biedt. En ook nu gaat dit netwerk verder omdat het zo inspirerend is.

Elf jaar lang was een van de dorpen het Culturele Dorp van Europa. Dat dorp deed zijn uiterste best om zich van zijn beste kant te laten zien en de Andere dorpen kwamen op visite. Dat heeft in al deze dorpen heel veel losgemaakt. Het heeft ze ook open gemaakt.

Ondertussen is er veel kennis verkregen over het functioneren van dorpen, over de eigenlijke problemen die dorpen hebben en over hun kwaliteiten. Dat is ook de reden dat het netwerk energiek verder gaat, ook na vijftien jaar.

De thema’s waar op dit moment projecten over lopen liggen op het gebied van cultuur, ouderen, jongeren, boeren en natuur, dorpsorganisatie en huizen voor de gemeenschap.

Huis voor de gemeenschap
Het begon in Wijk aan Zee met het hotel café restaurant Sonnevanck. Dat bleek te functioneren als een broedplaats voor ideeën die in het dorp gerealiseerd werden. Daarover is een boek verschenen (uitgeverij Aspekt) dat het verschijnsel Sonnevanck heeft geanalyseerd. Voor de organisatie Coalitie Erbij die zich bezig houdt met eenzaamheidsbestrijding was dit boek aanleiding om de schrijfster van het boek te vragen om gelijksoortige plekken te in kaart te brengen vanwege de sociale waarde ervan. Volgend jaar wil de organisatie Spoor van vernieuwing uit Utrecht een tweede boek uitbrengen met een handleiding hoe een dergelijke plek te creëren.

Cultuurbeoefening
In Wijk aan Zee is ontdekt dat cultuurbeoefening een krachtig element is voor een vitale samenleving. Zingen, instrumenten bespelen, bandjes vormen en liedjes schrijven heeft zeer bijgedragen aan de vitaliteit van het dorp. In 2009 en 2010 won Wijk aan Zee respectievelijk de Nederlandse en een Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Het kreeg deze prijs vanwege alles wat het dorp met cultuur doet. In 2012-2014 heeft het een groot Europees samenwerkingsproject uitgevoerd onder de titel “Europa Ludens” (website europaludens.eu) waarin de communicatieve betekenis van cultuurbeoefening wordt beklemtoond. Momenteel wordt er een tv film gemaakt.
In 2014 zijn we bezig met een bewerking van “De Nieuwe Wereld”, de 9e symfonie van Dvorak. Dvorak verzamelde melodietjes op het platteland en bouwde daar zijn symfonieën mee. We gaan nu die Nieuwe Wereld van Dvorak bewerken tot een stuk voor jazzmuzikanten.

Ouderen
In een dorp kom je veel ouderen tegen in het vrijwilligerswerk. Zij zijn broodnodig. Veel van wat in de stad door beroepskrachten gebeurt moet in de dorpen door vrijwilligers gedaan worden. Dat zijn vaak de ouderen. Het algemene beeld van ouderen die er niet meer toe doen en die alleen maar aftakelen past daar niet bij en werkt ook negatief voor de dorpen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe levensvisie waarbij de oudere een volwaardige rol heeft in de samenleving. In 2014 is er een groot project in Wijk aan Zee met het thema “Kroon op je leven”.

Boeren en natuur
Dikwijls wordt beweerd dat boeren niets met natuur hebben. Wij laten zien dat boeren 24 uur per dag bezig zijn met groeiprocessen van plant en dier. Zij willen dat die groeiprocessen goed zijn. Boeren hebben dus wel iets met natuur. Groeiprocessen vinden we heel belangrijk. We willen het wel tot de basis van natuureducatie maken. Zo dat kinderen snappen dat niet alles gemaakt wordt maar dat er autonome groeiprocessen zijn die je niet kunt maken alleen beïnvloeden.

Jongeren en krimp
En voor de jongeren willen we de uitstroom van jongeren uit het dorp naar de stad compenseren met een te creëren instroom vanuit de stad naar het dorp. We willen een makelaarskantoor opzetten waar dorpen die iets hebben aan te bieden jonge mensen vinden die hun carrière op het platteland wel zien zitten, maar geen idee hebben hoe je zoiets moet aanpakken. Juist voor mensen om iets zelfstandig te beginnen kan het dorp een heel geschikte plek zijn. Bij het probleem van de krimp gaat het niet om het aantal mensen dat minder wordt maar om het wegstromen van energie en vitaliteit. Daar heb je niet zo veel mensen voor nodig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>