Waarom het onderzoek?

Er is wel degelijk een belangrijke rol voor de senioren in de samenleving. Zeker in de dorpen.

In de dorpen is hun inspanning nodig als vrijwilliger voor taken die in de grote steden en grote organisaties door professionals gedaan worden. Behalve beroepskennis hebben ouderen ook kennis van het leven en meer tijd voor reflectie. Elke vorm van evaluatie is voor de hele samenleving van belang. Het is een vast bestanddeel van elke onderneming. Zeker van een leven.

Het is belangrijk dat we de ouderen niet met rust laten. We moeten dingen van hen vragen. Als dat niet gebeurt dan vertellen zij het niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>